Några referenser

Rapport: Skälig misstanke om systematisk brottslighet på högsta nivå

Nedan utvalda bevis, indicier, vittnesmål och annan information som underlag för min ståndpunkt. Listan kan göras väldigt mycket längre. Problemet är att det kvittar hur man än gör eftersom många inte vill ta det till sig. Den kognitiva dissonansen blir för stor.

Att hävda "brott mot mänskligheten" är självfallet en preliminär slutsats. Det är dock ett rimligt antagande med tanke på informationens omfattning och tyngd samt att politiker och företrädare för statsapparater i väst inte kan bevisa sin politiska utgångsposition, undviker att göra så och till synes medvetet driver världen i en riktning trots att tvivlen bland medborgare kring nedan bara växer i omfattning.

Mänskligt och själsligt

Vi står nära ett paradigmskifte med klara bevis för att vi har en själ och lever flera liv. Bevis som kommer övertyga den mest envisa skeptikern eftersom det inte går att förneka.

Sett tvärvetenskapligt och till det lägger alla (många) vittnesmål om nära-döden-upplevelser (NDU), prekognition, och liknande, så har vi redan bevis för själens existens.

Listan på referenser kan i detta fall göras oändligt lång. Här är bara några. Omvänt är det upp till de som tror att medvetandet sitter i hjärnan och dör när kroppen dör att bevisa sitt extraordinära påstående.

Forskningsprojektet AWARE har undersökt nära-döden-upplevelser (NDU) i ett större projekt. De publicerade nyligen deras slutsats och antyder att medvetandet är separat från kroppen.

Det sägs inte rakt ut men deras forskning är tillsammans med annan forskning och vittnesmål ett klart bevis för att medvetandet de facto inte sitter i kroppen och lever vidare efter att kroppen dör, något Dr Sam Parnia huvudansvarig bakom studien gett uttryck för i intervjuer.

Professor Robert Lanza vid Wake Forest University School of Medicine i USA säger sig ha bevis för att medvetandet lever vidare efter det att kroppen dör.

Vittnesmål av Dr Eben Alexander

Pim Van Lommel 'Consciousness and The Near Death Experience'

Experiencing Death: An Insider's Perspective, en paneldebatt med forskare och experter på NDU.

Consciousness Without Brain Activity: Near Death Experiences - Dr. Bruce Greyson , The United Nations, New York - September 11, 2008

Beyond the Brain: The Experiential Implications of Neurotheology - United Nations 9/11/2008

Irreducible Mind: Toward a Psychology for the 21st Century

Neuroscience and Free Will - Libet's Experiment visar att hjärnan startar en kort stund innan man gör en "medveten" handling. Troligen det högre medvetandet om det nu enligt annan forskning är separat från hjärnan.

11 september / Politik

Allt tyder på att attacken 11 september 2001 var orkesterad av personer / grupper inom USA.

Attacken mot WTC och Pentagon var det nya Pearl Harbor som satte agendan i verket uttryckt i den neo-konservativa agendan "Project for the New American Century".

En bra sammanfatting av utvalda oklarheter som förandleder många att kräva en ny utredning. Några år gammal men relevant.

RT: The Truthseeker: 9/11 & Operation Gladio.

2000 arkitekter och ingenjörer kräver en ny utredning av hur WTC 1,2 och 7 rasade.
http://rethink911.org
http://www.ae911truth.org
9/11: Explosive Evidence -- Experts Speak Out

En peer reviewed vetenskaplig studie publicerad 2009 visar på rester av högexplosivt sprängämnen i rasmassorna kring WTC. Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe
http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.htm

En avgörande punkt mot den officiella konspirationsteorin är hundratalet vittnesmålen om explosioner i samtliga tre höghusen WTC 1, 2 och 7 som inte är beaktade i officiella utredningar.
http://graphics8.nytimes.com/packages/html/nyregion/20050812_WTC_GRAPHIC/met_WTC_histories_full_01.html
http://youtu.be/cZ4dVo5QgYg
http://youtu.be/Jcg8hMEmTVE

Vittnesmål om explosioner innan första planet träffar.

New 9/11 photos 'prove WTC exploded from inside'

9/11 Firefighters Reveal Huge Explosions Before Towers Collapsed

William Rodriguez's story (explosioner i källarplan innan planet träffar)

Whistleblower Sibel Edmonds hävdar att bin Ladin arbetade för USA t o m 11 september.
http://youtu.be/TWbyZSnHFkc (Del 1)
http://youtu.be/kWyc_c4eqpM (Del 2)

Whistleblower Susan Lindauer: "Bush & Cheney Knew About 9/11 Months Before It Happened"
http://youtu.be/GnCIVeX0Ukc
http://youtu.be/y1eG9VCA8m4
Hennes vittnesmål om hur lastbilar en tid innan 11 september på nätterna förde in vad hon menar var sprängämnen i WTC
http://youtu.be/rnbMjAN7Bws

Intervju med författaren Alex Abella om hans bok "Inside The RAND Corporation". Ger en inblick i det ensidigt rationella och själslösa tankesätt som påverkar världspolitiken.

Ekonomi

Världens nuvarande ekonomiska system är uppenbart ett bedrägeri, ett pyramidspel baserat på skuld, utnyttjat och manipulerat för att gynna en liten elit inom ledande banker och industri vilket påverkar alla människor på denna jord, inklusive svenska medborgare.

Bedrägeriet genom Federal Reserve och storbanker, och troligen via centralbanksystemet, började redan vid FEDs skapelse 1913 eller strax efter. Den 23 maj 1933 förde kongressledamoten Louis T. McFadden fram formella anklagelser om bedrägeri, konspiration och förräderi mot styrelsen för FED, The Office of the Comptroller of the Currency och dåvarande finansminsistern.

Summorna var redan då astronomiska (multiplicera med ca 13 för att få dagens penningenvärde). Sannolikt har detta pågått sedan dess men accelererat senaste decennierna.

Var är FN:s biståndsmiljarder? (SvD 27/9 ). En bra fråga som kan ha sitt svar.

Jeffrey Sachs – Wall Street, Washington är genomkorrupt.

Greg Palast – End-game memo. WTO medverkan i riggad derivatmarknad.

Greg Palast: A Memo that Confirmed Every Conspiracy Freak's Fantasy

Central Banks: How They Are Ruling the Financial World

Fed-chef erkänner "misstag"

Over US$ 100 Trillion Additional Credit Needed to Support Global Growth

Visselblåsaren från Världsbanken Karen Hudes

HSBC Exposed U.S. Financial System to Money Laundering, Drug, Terrorist Financing Risks

S&P: 60% of countries will be bankrupt within 50 years

$ 9 000 000 000 000 saknas från Federal Reserve (FED)

$ 16 000 000 000 000 i hemliga lån från FED

Everything Is Rigged: The Biggest Price-Fixing Scandal Ever

The Scam Wall Street Learned From the Mafia

CNBC’s Admission, yes: Silver market is manipulated

Guld och silver är manipulerade.

Catherine Austin Fitts: The Looting Of America. Eller "Financial coup d'état" som hon kallar det som hänt USA och världen.

Energi

Det finns lösningar för fri energi. De har funnits sedan länge men har undanhållits allmänheten av någon eller några personer, organisation eller instanser. Zero Point Energy (ZPE) är ett vanligt begrepp för denna energiform.

Yildiz Magnet Motor documentary trailer

James M. Robitaille är elektronikingenjör med en bakgrund i Honda Motor Company som nu med stöd startar tillverkingen av en maskin för fri energi kallad Quantum Energy Generator (QEG). Han förklarar principen:

"The words 'quantum field' sound mysterious, but this is just another way to say 'smaller than atoms.' The energy source for the QEG is the same force which holds atoms together. In conventional electric current flow, the movement of electrons is what provides usable energy. With our machine, we also use conventional electron flow, but in addition, we are making use of the many other smaller particles which have been known by some energy pioneers since the early 1900’s - people like Tesla, Moray, Schauberger, Riech and others."

Keshe Foundation
http://keshefoundation.org/
Keshe Foundation Promo Intro Video

Intervju med Tom Valone. Uppfinnare och före detta anställd på US Patent Office. Intressant intervju som även spänner över klimatfrågan.

Matematisk förklaring för fri energi. Randy Powell - TEDx Presentation

En längre förklaring för den bakomliggande kraften av David LaPoint: "The Primer Fields Part 1"

Exempel från Japan på vatten som drivmedel.

Klimat och miljö

Av allt att döma pågår det ett arbete med klimatpåverkan genom Solar Radiation Management (GeoEngineering) över stora delar av världen, så även i Sverige.

Alla kan se de här onormala ”streckmolnen” i skyn som sedan breder ut sig och lägger sig som en tunn slöja över himlen. Det är inte kondensstrimmor som under normala förhållanden försvinner i princip direkt.

Klimatpåverkan genom GeoEngineering har sitt ursprung i USA och utförs helt eller delvis av amerikanska militären eller privata intressen med militära kopplingar. Aerosolen består av giftiga ämnen bland annat aluminium och barium.

Overcast Investigates the ongoing geoengineering

Watch This! Then Try to Deny Chemtrails

The Most Important Topic of Our Time - GeoEngineering & chemtrails
http://www.geoengineeringwatch.org/

"Look Up!" The Award Winning Social Action Documentary

What in the World Are They Spraying?

WHO in the World is Spraying?

Ann Bressington Exposes Global Governance, Agenda 21, Club of Rome.

The IPCC Exposed