Brott & Beviskrav

Företrädare för svenska staten, myndigheter, banker och finansiella institutioner, elbolag och andra bolag bär bevisbördan, är skyldiga att framlägga bevis och rimliga förklaringar, för att nedanstående misstankar, påståenden om brott ej ska ses som sanningsenliga och därmed ogiltigförklara min frihetsdeklaration

Mänskligt

 1. Mitt liv är en del av en högre mening vilket ger mig den primära rättsordningen.
 2. Själsliga kriterier och kvaliteter definierar mitt värde som människa.
 3. Samhället sätter en ensidigt rationell och materiell livssyn över en själslig vilket strider mot mina grundläggande mänskliga rättigheter enligt Regeringsformen 1:2 som säger; "Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet".
 4. Jag har som människa aldrig ingått avtal med svenska staten frivilligt, underförstått och med vilje där jag frånsäger mig mina grundläggande rättigheter och tillåter mig vara en slav i rådande ekonomiska system.
 5. Jag har som människa aldrig frivilligt, underförstått och med vilje erkänt systemet med personnummer och fiktiva personligheter.

Politiskt

 1. Möten inom ramen för Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Council on Foreign Relations och dylika organisationer mellan ledande svenska och utländska politiker och personer inom bank- och industrivärlden är odemokratiska och strider mot grundlagen Regeringsformen 1:1 och 1:4.
 2. Den officiella förklaringen för attacken den 11 september 2001 är falsk. Det var en orkestrerad händelse av personer eller grupper inom USA.
 3. Ledande svenska företrädare bör rimligen vara medvetna om, eller misstänka, vad som hände 11 september. Det innebär att svenska folket först bakom ljuset vilket strider mot grundlagen Regeringsformen 1:1.
 4. Har Riksdagen varit ovetande om ovan strider det om Regeringsformen 1:4

Ekonomiskt

 1. Det ekonomiska systemet är i sin struktur ett gigantiskt ponzibedrägeri ytterst styrt av ett fåtal personer inom banksektorn i väst.
 2. Manipulation och korruption inom det ekonomiska systemet påverkar min och svenskars privata ekonomi.
 3. Sverige agerar internationellt som en kommersiell företagsenhet bl a på US Securities and Exchange Commission (SEC) under namnet SWEDEN KINGDOM OF.
 4. Varje svensk är genom personnumret, och därmed som en del av befolkningsstatistiken, en registrerad tillgång för Sverige inför aktörer inom det bedrägliga ekonomiska skuldsystemet.
 5. Banker och finansiella institutioner håller människor som slavar genom ett system av skuld vilket strider om Regeringsformen 1:2.
 6. Avgifter och skulder är inom ramen för ovan oskäliga och olagliga. Ingångna avtal med banker och finansiella institut samt svenska myndigheter verksamma inom nuvarande finansiella system gäller ej då det föreligger ny information om strukturella fel, korruption och manipulation som ej existerade då avtalen ingicks.
 7. Sverige kan ha ett finansiellt system som ej är skuldbaserat.

Energi

 1. Det finns lösningar för fri energi och har existerat sedan lång tid.
 2. Personer eller grupper, främst från USA, med sannolikt nära kopplingar till svenska politiker och personer inom näringsliv har hindrat att detta kommer till allmänhetens kännedom.
 3. Personer inom svensk elnäring är skäligen misstänka för att känna till existensen av fri energi men undanhållit detta för allmän kännedom.
 4. Avgifter för el är i ljuset av ovan oskäliga och olagliga. Ingångna avtal med elbolag verksamma inom nuvarande system för el och elhandel gäller ej då det föreligger ny informatiom som ej existerade då avtalen ingicks.

Miljö

 1. Syftet är oklart men det pågår ett arbete med klimatpåverkan genom Solar Radiation Management (GeoEngineering) över stora delar av världen, så även i Sverige.
 2. Aerosolen som används för denna GeoEngineering består troligen av giftiga ämnen bland annat aluminium och barium.
 3. Ledande svenska företrädare bör rimligen vara medvetna om, eller misstänka, vad som sker. Det innebär att svenska folket först bakom ljuset vilket strider mot grundlagen Regeringsformen 1:1.
 4. Har Riksdagen varit ovetande om ovan strider det mot Regeringsformen 1:4

Utbildning

 1. Det svenska utbildningsväsendet lurar unga människor till en rationell världssyn genom att enbart bejaka dylika värden.
 2. Studieskulder faller under samma misstanke som Ekonomiskt punkt 5 och 6. Ingångna avtal med CSN som administrerar studielån och är verksamma inom nuvarande finansiella system gäller ej då det föreligger ny information om strukturella fel, korruption och manipulation som ej existerade då avtalen ingicks.