Pål Bergström
Frihetsdeklaration 18 juni 2015

Härmed förklarar jag mig som en suverän människa, individ och person.

Jag har som människa, individ eller person aldrig ingått avtal med svenska staten där jag frivilligt, underförstått och med vilje frånsäger mig mina grundläggande rättigheter och erkänner svensk lag.

Mitt liv, min frihet och mitt självbestämmande är primärt baserat på ett avtal mellan mig och min skapare. Detta är den högsta lagliga principen och stipulerar den grundläggande rättsordning med läran om ovillkorlig kärlek som drivande kraft:

Sekundärt kommer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt därefter svenska Grundlagen enligt Regeringsformen 1:2 och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Jag har inga förpliktelser eller skyldigheter gentemot fiktionen och organiseringen under namnet Sverige (staten), Konungariket Sverige, SWEDEN KINGDOM OF, svenska staten, myndigheter, banker och finansiella institutioner, elbolag och andra bolag.

Sverige (staten), Konungariket Sverige, SWEDEN KINGDOM OF, svenska staten, myndigheter och domstolar har ingen jurisdiktion över mig som människa, individ eller person.

Pål Bergström
www.palbergstrom.com
Projekt Frihet